MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Xem 1 - 12 của 314
Số Tin
Trang của 27
25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Ngài, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với cô Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà."
Chi tiết »

0 Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !
Chi tiết »

1Lần kia, Ngài cầu nguyện ở một nơi nọ; Ngài xong rồi, thì một môn đồ thưa Ngài: “Lạy Ngài, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đồ của ông". 2Ngài nói với họ: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
Chi tiết »

Chúa Giêsu dạy: Cầu nguyện, thì anh em chớ lải nhải như người ngoại ! Chúng tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm. Chớ bắt chước chúng, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em xin Người.
Chi tiết »

Khi ông Abraham đánh bại vua Cơ-đo, Lao-me và các vua liên mình mà trở về, thì... có Men-ki-sê-đê, Vua Salem và là tư tế của Thiên Chúa Tối cao, đã ra đón ông, chúc lành cho ông và đem cung cấp bánh rượu.
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Tế lễ của Chúa Giêsu trên trời được làm tái hiện trong Thánh Lễ bàn thờ dưới trần Xin anh chị em vui lòng nhắm mắt lại vài phút và hãy tưởng tượng: Ta đang đi vào nhà thờ của giáo xứ dự Thánh Lễ, nhưng hãy tưởng như được Chúa Giêsu ra đón, và mở cửa Thiên Đàng cho ta được vào theo Ngài, và Ngài dẫn chúng ta ra trước tôn Nhan Thiên Chúa Cha. Chính Thánh kinh đã loan báo cho ta điều ấy :
Chi tiết »

Chúng ta được dự tế lễ của Chúa Giêsu trên trời
Chi tiết »

“Giao ước thứ nhất (Cựu Ước) đã có những quy luật phụng tự: một cái lều đã được dựng lên, gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn đặt bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn có một cái lều nữa gọi là Nơi Cực Thánh. Trong đó, có hương án và Hòm Bia chứa bình đựng man-na, và 2 tấm đá ghi 10 điều răn.
Chi tiết »

Xem 1 - 12 của 314
Số Tin
Trang của 27
Giờ Tin Yêu

gty 845 Ngày 21/1/2018
gty 844 Ngày 14/1/2018
gty 843 Ngày 6/1/2018
Gty 842 Ngày 30.12.2017
Gty 840 Ngày 17.12.2017
Gty 839 Ngày 10.12.2017
Gty 838 Ngày 3.12.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, Chương 2, Ch47-48
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768