MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: thánh thể
Xem 1 - 12 của 313
Số Tin
Trang của 27
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Có một lần tôi rước lễ, tôi chợt nhận ra “sự mặc khải” của Thánh Thể.
Chi tiết »

Bí Tích được Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ Thương Xót, thiết lập (Mt 26:26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:19-20; 1 Cr 11:23-25), và Thánh Thể cũng là nguồn sống dồi dào của Giáo Hội – trong đó có mỗi tín nhân Công giáo chúng ta.
Chi tiết »

Ngày 8-5-1902, núi lửa “thức giấc” ở Mount Pelée trên đảo Martinique tại vùng Caribê làm mất một phần mười làng Saint-Pierre (Thánh Phêrô) và lan tới làng Morne Rouge.
Chi tiết »

Xem 1 - 12 của 313
Số Tin
Trang của 27
Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768